AshGuine Story II(AshGuine Story II: Citadel in the Void, AshGuine: Citadel in the Void, AshGuine Story II: Kokuu no Gajou, AshGuine: Kokuu no Gajou, 아쉬기네 II, 아쉬기네 II: 허공의 아성, 아쉬기네: 허공의 아성, アシュギーネ 虚空の牙城, アシュギーネ虚空の牙城) Disk(디스크, ディスク) Kittiya(키티야, キティヤ) Korean(한국어, 韓国語) 버전입니다.


MSX2, 128KB 메인램 이상에서 이용하세요.


WebMSX(웹MSX, ウェブMSX)로 해보기 1

WebMSX(웹MSX, ウェブMSX)로 해보기 2첨부파일


AshGuine_Story_II_Disk_Kittiya_ko_ASCII_8K.rom

AshGuine_Story_II_Disk_Kittiya_ko_Konami_SCC.rom

AshGuine_Story_II_Disk_Kittiya_ko_360KB.dsk

AshGuine_Story_II_Disk_Kittiya_ko_720KB.dsk

AshGuine_Story_II_Disk_Kittiya_ko.zip


'MSX GAME > MSX2' 카테고리의 다른 글

Let's Take the A Train  (0) 2017.04.06
AshGuine Story III  (0) 2017.04.04
AshGuine Story II Disk Kittiya Korean  (0) 2017.04.04
AshGuine Story II Kittiya Korean  (0) 2017.04.04
AshGuine Story II  (0) 2017.04.03
AshGuine  (0) 2017.04.03

+ Recent posts